מילון מונחים – מוסיקה

א

אוקטבה – מרווח של 6 טונים בין תו מסוים לאותו תו הבא אחריו,לדוגמא:
דו עד דו הבא.

אקורד – שלושה צלילים או יותר המנוגנים בו זמנית.

אקורד משולש – אקורד בצורתו הבסיסית,מורכב משלושה תווים.

אקורד מז'ור – אקורד בסיסי הבנוי מטרצה גדולה + טרצה קטנה,בעל אופי שמח.

אקורד מינור – אקורד בסיסי הבנוי מטרצה קטנה + טרצה גדולה,בעל אופי עצוב.

אקורד פתוח – אקורד שיש בו מיתרים פתוחים (שלא לוחצים עליהם)

ארפג'יו – פירוק האקורד,התווים שמרכיבים את האקורד.נגינת ארפג'יו היא נגינה בה מנגנים את תווי האקורד זה אחר זה,בנפרד ולא בו זמנית.

אוניסון / יוניסון – מצב בו כל הכלים מנגנים את אותם צלילים ,לא בהכרח באותה אוקטבה.אפשר לשמוע שימוש רחב באוניסון במוסיקה ערבית.

ב

במול b (Flat) – סימון להנמכת הצליל / אקורד בחצי טון.

בקר \natural – מבטל דיאז או במול.

בלו נוט – תו דיסאוננטי המתווסף לסולם ,שהוא הנמכה בחצי טון של הדרגה החמישית בסולם מינור או הנמכה בחצי טון של הדרגה הרביעית של סולם פנטטוני מינור (5b) הוא תו כרומט לסולם שנותן בעל אופי בלוזי,לכן נמצא המון בשימוש בבלוז וג'אז.

ד

דיאז # (Sharp) – סימון להגבהת הצליל / אקורד בחצי טון.

דומיננטה – הדרגה החמישית בסולם המאופיינת באקורד 7 לדוגמא: הדומיננטה בסולם דו מז'ור היא G7 .
הדומיננטה היא דרגה שמבחינה פונקציונאלית הרמונית יוצרת מתח רב ושואפת להיפתר לטוניקה (הדרגה הראשונה).

דינאמיקה – עוצמת הנגינה. נגינה דינאמית מתאפיינת בעוצמות נגינה שונות מחלש לחזק.

דיאטוני – שייך לסולם.אקורד דיאטוני לסולם הוא אקורד הבנוי מצלילי הסולם.

דיסוננס – מצב של 2 תווים או יותר היוצרים חוסר הרמוניה וצורמים לאוזן.

דוגמא למרווח דיסוננטי הוא נגינה של 2 תווים הנמצאים במרחק של חצי טון אחד מהשני בו זמנית.

ה

הרמוניה – ליווי של מנגינה,נגינת אקורדים.

היפוך – מצב של אקורד בו הוא לא נמצא במצבו היסודי (כששורש האקורד בבס) אלא אחד מצלילי האקורד האחרים נמצאים בבס,לדוגמא: היפוך ראשון לאקורד C – C/E .

ח

חמשה – חמישה קווים אופקיים עליהם כתובים התווים (במחברת תווים יש חמשות)

ט

טרצה קטנה – מרווח של טון וחצי המכיל שלושה תווים (דו-מיb = דו-רה-מיb )

טרצה גדולה – מרווח של שני טונים המכיל שלושה תווים (דו-מי = דו-רה-מי)

טוניקה – דרגת / צליל היסוד של סולם מסוים.הצליל המרכזי בסולם אליו שואפים להיפתר כל הצלילים האחרים או המהלכים ההרמוניים.הצליל / דרגה שעל שמם קרוי הסולם. לדוגמא: הטוניקה של סולם דו מז'ור היא דו.

טמפו (Tempo) – מהירות הפעימות שאנחנו סופרים.שיר מהיר הטמפו יהיה גבוה והפוך. את הטמפו סופרים ב BPM (Beat Per Minute ) מספר הפעימות לדקה.

טרנספוזיצייה – העברת קטע מוסיקלי ממפתח אחד למפתח אחר,נמוך או גבוה יותר מהמפתח המקורי. הנמכת או הגבהת המנעד של קטע מוסיקלי מסוים תוך כדי שמירה על היחס בין התווים במנגינה או האקורדים.

טריולה (שלישון) – מקצב של שלושה תווים המנוגנים בזמן של 2 תווים,לדוגמא:
במקום לנגן 2 שמיניות ברבע (רגיל) ננגן 3 שמיניות ברבע (טריולה של שמיניות).

טבלטורה/טאבים – צורת כתיבה מוסיקה שלא באמצעות תווים ומשרתת כלי מיתר עם סריגים:
גיטרה,בס,בנג'ו,מנדולינה….
בשיטה זו השורות מציינות את המיתרים עצמם ועליהם רושמים במספרים איזה סריגים לנגן.

טריטון – מרווח של שלושה טונים.

כ

כרומטי (צליל) – צליל זר שאינו דיאטוני (שייך) לסולם המנוגן. צלילים כרומטים משמשים לרוב כצלילי מעבר בין צלילי הסולם הדיאטוני. בג'אז ובבלוז יש שימוש נרחב בכרומטים,זה אחד ממאפייני הסאונד שלהם.

כרומטי (מהלך) – מהלך כרומטי הינו מהלך הרמוני או מלודי הבנוי מעליות או ירידות
של חצי טון,לדוגמא: דו – דו# – רה. באקורדים : C – C#dim – Dm

ל

לגטו – נגינה של כמה תווים ברצף כשר פורטים רק פעם אחת בתו הראשון.

מ

מרווח – מרחק בין גובהי צלילים,את המרחק מודדים בטונים. בגיטרה,בין פסק לפסק יש 1/2 טון ובפסנתר בין קליד לקליד יש 1/2 טון.

משקל – מספר הפעימות שסופרים לתיבה.המשקל מופיע בתחילת כל קטע מיד אחרי המפתח
ונראה כך: 4/4,3/4,2/4,6/8,7/8….
המשקל מציין גם את מחזוריות הדגש,לדוגמא:במשקל 4/4 חוזר דגש כל 4/4.

מודולציה – העלאת או הורדת סולם בתוך קטע מוסיקלי.

מלודיה – מנגינה

מודוסים – מודוסים הם סולמות הנגזרים מהסולם המז'ורי (ואפשר גם מהסולמות המינוריים). כל דרגה בסולם המז'ורי כאשר ננגן את הסולם מהטוניקה שלה נקבל מודוס לדוגמא:
אם ננגן רה עד רה בסולם דו מז'ור (ללא סימני היתק) נקבל את המודוס רה דורי שזה הדרגה השנייה בסולם דו מז'ור המקבלת את אקורד Dm .

מנעד – תחום הצלילים של כלי מסויים או זמר,מהצליל הכי נמוך שלו לצליל הכי גבוה.

מטרונום – מכשיר שסופר קצב, המחושב לפי מספר פעימות לדקה.

ס

סולם – רצף של צלילים עולה או יורד העונה על יחס מסוים ובד"כ תחום באוקטבה.

ספטאקורד – אקורד מרובע,הבנוי משלוש טרצות דהיינו,אקורד משולש עם עוד טרצה מעליו, שבעצם נקבל אקורד מז'ור או מינור עם Maj7 או 7,לפי הסולם בהתאמה. האקורד מכיל בתוכו מרווח של ספטימה ומכאן שמו.

סימני היתק – סימני הזזה של צלילים: דיאז,במול ,בקר.

סטקטו – נגינה של תווים באופן קצר וקופצני.

סינקופה – הדגשה של פעמה שלא אמורה להיות מודגשת.

פ

פאוור קורד – אקורד המורכב משני תווים,השורש והקוינטה (1,5) ומסומל בספרה 5 – A5 .

ק

קדנצה – מהלך הרמוני החותם משפט מוסיקאלי,כלומר,המאזין יודע מתי המשפט הולך להיגמר
ומתי הולך להתחיל משפט חדש.

קוסוננס – שילוב של תווים היוצרים מצב הרמוני יציב ונעים לאוזן (בניגוד לדיסוננס).

ש

שורש האקורד – הצליל המרכזי באקורד ,על שמו קרוי האקורד,הצליל הכי נמוך באקורד.

ת

תיבה – מקטע של זמן שאורכו מוגדר על ידי המשקל ,מספר הפעימות לתיבה. כל קטע מוסיקלי מחולק לתיבות כך יותר נוח לקרוא ולהבין קטע מוסיקלי.

דילוג לתוכן