לגטו ספיד 1 – סולם מז'ור

לגטו ספיד 1 – סולם מז'ור

על השיעור

תרגיל נגינת לגטו 3 תווים למיתר בסולם דו מז'ור.

הפראזה מתחילה בפוזיצייה 7 של הסולם ומסתיימת בפוזיצייה 2.

את התבנית של הפראזה אפשר להעביר לאיזה פוזיצייה שרוצים ולעשות כל מיני מעברי פוזיציות.

חשוב להתחיל לאט ולשמור על הפראזה שתתגלגל בלי עצירות או תווים קטועים.

נגינת לגטו היא נגינה מתגלגלת ,תו רודף תו.

התרגיל מעולה לעבודה על טכניקת לגטו ,שיפור המהירות ועבודה עם מטרונום.

טאבים

e|----------------------------------------------------------------5h7h8p7p5h7h8/10p8p7h8|
B|--------------------------------------------------5h6h8p6p5h6h8-----------------------|
G|------------------------------------4h5h7p5p4h5h7-------------------------------------|
D|----------------------3h5h7p5p3h5h7---------------------------------------------------|
A|--------3h5h7p5p3h5h7-----------------------------------------------------------------|
E|--3h5h7-------------------------------------------------------------------------------|
חזרה לקורס: תרגילי טכניקה למתקדמים
חזרה לקורס: תרגילי טכניקה למתקדמים
דילוג לתוכן