11. מי שטוב לו ושמח

11. מי שטוב לו ושמח

.      A / A        /      D    /        D
מי שטוב לו ושמח – כף ימחא
/      D /  D       /        A   /       A
מי שטוב לו ושמח – כף ימחא
/      D    /       D     /     G   /       G
מי שטוב לו ושמח, מי שטוב לו ושמח

/      D  /   D        /      A    /       A
מי שטוב לו ושמח – כף ימחא

/      A / A    /      D  /        D
מי שטוב לו ושמח   שירקע
/      D /  D      /    A   /       A
מי שטוב לו ושמח  שירקע
/      D    /       D     /     G   /       G
מי שטוב לו ושמח, מי שטוב לו ושמח

/      D  /   D     /   A    /       A
מי שטוב לו ושמח שירקע

/      A / A    /      D  /        D
מי שטוב לו ושמח   שיצחק
/      D /  D      /    A   /       A
מי שטוב לו ושמח  שיצחק
/      D    /       D     /     G   /       G
מי שטוב לו ושמח, מי שטוב לו ושמח

/      D  /   D     /   A    /       A
מי שטוב לו ושמח שיצחק

/      A   /    A    /    D  /        D
מי שטוב לו ושמח שיקרא: הי הופ
/      D   /   D     /    A   /       A
מי שטוב לו ושמח שיקרא: הי הופ
/      D    /       D     /     G   /       G
מי שטוב לו ושמח, מי שטוב לו ושמח

/      D   /   D     /   A    /       A
מי שטוב לו ושמח שיקרא: הי הופ

/    A   /    A      /     D        /      D
ועכשיו עושים הכל מהתחלה
/    D   /   D      /      A        /      A
ועכשיו עושים הכל מהתחלה
/      D       /    D  /   G   /       G
מי שטוב לו ושמח, זוכר ולא שוכח

/       D   /   D      /      A        /      A /
כי עכשיו עושים הכל מהתחלה

2/4  D | D | A | A | A | A | D | D |              בית
G | G | D | D | A | A | D | D |           פזמון

חזרה לקורס: פרטי: ספר אקורדים שירי ילדים
חזרה לקורס: פרטי: ספר אקורדים שירי ילדים
דילוג לתוכן