נוסחאות אקורדים

נוסחאות לבניית אקורדים

המספרים בנוסחאות מציינים את הדרגות בסולם המז'ורי.

בכדי לבנות אקורד מסוים על פי נוסחה,נבנה תחילה את הסולם המז'ורי שלו ורק אח"כ נוכל לעבוד עם הנוסחה ,לדוגמא:
אם נרצה לבנות איזשהו סוג של G נצטרך תחילה לבנות את סולם סול מז'ור ואחר כך להתאים את הנוסחה לסולם.

אקורדים מז'ורים

כדוגמא C – סוג האקורד נוסחה
C 1,3,5
CMaj7 1,3,5,7
CMaj9 1,3,5,7,9
CMaj11 11,(9),1,3,5,7
CMaj13 13,(11),(9)1,3,5,7
CMaj7#11 1,3,5,7,9,#11
CMaj7#4 1,3,#4,5,7
CMaj7b5 1,3,b5,7
Cadd4 1,3,4,5
Cadd9 1,3,5,9
Csus4 1,4,5
Csus2 1,2,5
C6 1,3,5,6
C6add9 1,3,5,6,9

אקורדים מינורים

כדוגמא C – סוג האקורד נוסחה
Cm 1,b3,5
Cm7 1,b3,5,b7
Cm6 1,b3,5,6
Cm6/9 1,b3,5,6,9
Cm/add9 1,b3,5,9
Cm9 1,b3,5,b7,9
Cm/Maj7 1,b3,5,7
Cm9/Maj7 1,b3,5,7,9
Cm11 1,b3,5,b7,(9),11
Cm13 1,b3,5,b7,(9),(11),13
Cm7b5 1,b3,b5,b7
Cm/sus 1,b3,4,5

אקורדים דומיננטיים

כדוגמא C – סוג האקורד נוסחה
C7 1,3,5,b7
C7sus4 1,4,5,b7
C7b5 1,3,b5,b7
C7#5 1,3,#5,b7
C7#9 1,3,5,b7,#9
C7b9 1,3,5,b7,b9
C7b5b9 1,3,b5,b7,b9
C7#5#9 1,3,#5,b7,#9
C9 1,3,5,b7,9
C9b5 1,3,b5,b7,9
C9#5 1,3,#5,b7,9
C13 1,3,5,b7,9,13
C13b5 1,3,b5,b7,9,13
C13b9 1,3,5,b7,b9,13
C11 1,3,5,b7,9,11

אקורדים מוקטנים

כדוגמא C – סוג האקורד נוסחה
Cdim 1,b3,b5
Cdim7 1,b3,b5,bb7(6)
Cm7b5 (חצי מוקטן) 1,b3,b5,b7

אקורדים מוגדלים

כדוגמא C – סוג האקורד נוסחה
Caug 1,3,#5
Caug7 1,3,#5,b7
Caug9 1,3,#5,b7,9

שתף

דילוג לתוכן