מעגל הקוינטות

מעגל הקוינטות

מהו מעגל הקוינטות?

לכל סולם מז'ורי ומינורי יש סימני היתק המאפיינים אותו.(חוץ מדו מז'ור שהוא סולם טבעי ללא סימני היתק)
מעגל הקוינטות הוא שיטה לזכור את סדר הסולמות וסימני המפתח שלהם והוא עובד ככה:

בשעה 12 נמצא דו מז'ור שהוא סולם ללא סימני היתק,מצד ימין שלו,עם כיוון השעון נמצאים סולמות הדיאזים
ומצד שמאל שלו,נגד כיוון השעון,נמצאים סולמות הבמולים.

סולמות הדיאזים זה קוינטות בעליה וסולמות הבמולים זה קוינטות בירידה.

הסולמות נמצאים על השעון בהתאם למספר הדיאזים או הבמולים שלהם.

סולמות הדיאזים

דו מז'ור / לה מינור – אין סימני היתק
סול מז'ור / מי מינור – פה #
רה מז'ור / סי מינור – פה#,דו#
לה מז'ור / פה דיאז מינור – פה#,דו#,סול#
מי מז'ור / דו דיאז מינור –  פה#,דו#,סול#,רה#
סי מז'ור / סול דיאז מינור –  פה#,דו#,סול#,רה#,לה#
פה דיאז מז'ור / רה דיאז מינור –  פה#,דו#,סול#,רה#,לה#,מי#
דו דיאז מז'ור /  לה דיאז מינור –  פה#,דו#,סול#,רה#,לה#,מי#,סי #

עוד שיטה שיכולה לעזור לנו לזכור את סימני המפתח היא שכל פעם שעולים קווינטה סימן ההיתק שמתווסף
לסולם הבא נמצא חצי טון מתחת לשורש,לדוגמא:
לסול מז'ור יש פה# במפתח –פה# נמצא חצי טון מתחת לשורש.
הסולם הבא הוא רה מז'ור אז הדיאז שנוסף הוא דו# שנמצא חצי טון מתחת לשורש וכך הלאה…

סולמות הבמולים

דו מז'ור / לה מינור – אין סימני היתק
פה מז'ור / רה מינור – סי b
סי במול מז'ור / סול מינור – סי b ,מי b
מי במול מז'ור / דו מינור –  סי b ,מי b ,לה b
לה במול מז'ור / פה מינור –  סי b ,מי b ,לה b ,רה b
רה במול מז'ור / סי במול מינור – סי b ,מי b ,לה b ,רה b ,סול b
סול במול מז'ור / מי במול מינור – סי b ,מי b ,לה b ,רה b ,סול b ,דו b
דו במול מז'ור / לה במול מינור –  סי b ,מי b ,לה b ,רה b ,סול b ,דו b ,פה b

השיטה בסולמות הבמולים היא  שכל פעם שיורדים קוינטה סימן ההיתק שמתווסף לסולם הבא
נמצא במרחק שניים וחצי טונים מעל (קוורטה מעל) לדוגמא:
לסולם פה מז'ור יש סי b במפתח וסי b נמצא קוורטה מעל פה.

תרגיל שיכול לעזור לזכור את סדר הסולמות ויזואלית על הגיטרה:

 e|-----------------------------|--------------------------------|
 B|-----------------------------|--------------------------------|
 G|-----------------------------|--------------------------------|
 D|-----------------------------|--------------------------------|
 A|---3-----5-----7-----9-------|--------8-----6-----4-----2-----|
 E|------3-----5-----7-----9----|-----8-----6-----4-----2--------|

מנגנים מדו בעלייה את השורשים של הסולמות הדיאזים ואז מדו בירידה את הסולמות הבמולים.

שתף

דילוג לתוכן