סימני היתק

סימני היתק: דיאז, במול ובקר

מהם סימני ההיתק:דיאז,במול ובקר.

סימני היתק אלו סימני הזזה של צלילים (התקה = הזזה)
סימנים אלו מורים על הנמכה או הגבהה של צלילים.

ישנם שלושה סימני היתק:

דיאז (Sharp) – סימן המורה להזיז את הצליל חצי טון למעלה.
במול (Flat) – סימן המורה להזיז את הצליל חצי טון למטה.
בקר (Natural) –  סימן המבטל דיאז או במול.

לסימני ההיתק יש שתי צורות רישום:

1.סימני היתק ליד המפתח

סימני היתק המופיעים ליד המפתח תקפים לאורך כל הקטע למעט מקומות בהם מופיע סימן היתק
אחר על אותו תו המבטל נקודתית את סימן ההיתק שמופיע במפתח.

לדוגמא:

אם מופיע דיאז על הצליל פה במפתח,זה אומר שכל פה שננגן בקטע יהיה פה דיאז.
אם בתיבה מסוימת נרצה לנגן פה רגיל ולא פה דיאז אז נכתוב לידו את הסימן בקר.

הדבר הנוסף שאפשר ללמוד מסימני ההיתק במפתח הוא הסולם של הקטע. לכל סולם יש סימני מפתח שונים,
אותם אפשר ללמוד דרך מעגל הקווינטות. במקרה של הדוגמא הזאת הסולם הוא סול מז'ור.

2.סימני היתק משמאל לצליל בצמוד לו

סימני היתק המופיעים ליד צליל תקפים עד סוף התיבה בה הוא נמצא או עד שמוצמד לו סימן היתק אחר באותה התיבה.

לדוגמא:

סימני היתק באקורדים

באקורדים משתמשים רק בדיאז ובבמול אין שימוש בסימן בקר. השימוש בהם באקורדים הוא מאוד פשוט,
כל מה שהם אומרים זה להזיז את האקורד חצי טון למעלה או חצי טון למטה,לדוגמא:

אקורד F# זה בעצם לנגן את אקורד F חצי טון למעלה דהיינו בסריג 2.
אקורד Gb זה בעצם לנגן את אקורד G חצי טון למטה דהיינו בסריג 2.

חשוב ביותר,אקורדים פתוחים לא מזיזים!!

ניתן להזיז קדימה ואחורה רק אקורדים ברה או אקורדים שאין בהם מיתרים פתוחים והיחס בין התווים ישמר אחרי הזזתם.

אם אתם מתבלבלים בכיוונים של הדיאז והבמול תזכרו: במול-שמאל.
במול זה חצי טון אחורה שזה לזוז שמאלה על צוואר הגיטרה.

שתף

דילוג לתוכן