סולם מז'ור וסולם מינור טבעי

הסולם המז'ורי, הסולם המינורי והיחסים ביניהם

איך בונים סולם מז'ור ,איך בונים סולם מינור, מה הקשר ביניהם ואיך זה נראה על הגיטרה…

סולם מז'ור וסולם מינור טבעי הם שני סולמות בסיסיים והכי נפוצים במוסיקה המערבית.
הרבה מאוד מהמנגינות שאנו מכירים נכתבו בסולם המז'ורי או המינורי,לדוגמא:

מנגינות בסולם מז'ור:
יונתן הקטן
Here Comes The Sun
Somewhere over the rainbow

מנגינות בסולם מינור:
התקווה
Stairway to Heaven
House of the rising sun

אני בחרתי להתייחס לשני הסולמות ביחד מפני שהסולמות האלה הם סולמות יחסיים והם חולקים
את אותה מערכת צלילים.כלומר,המערכת צלילים של סולם מז'ור כלשהו היא מצד שני גם
המערכת צלילים של סולם מינור כלשהו.
(ראו הרחבה סולמות יחסיים).

נתייחס לכל סולם בנפרד ונבין איך בונים אותו.
אך על הגיטרה עצמה, נלמד מערכת צלילים אחת ונלמד איך להתייחס אליה
מצד אחד כסולם מז'ור ומצד שני כסולם מינור.

סולם מז'ור

סולם המורכב מ 7 צלילים הבנויים במרווחים של : (משמאל לימין)

חצי טון – טון – טון – טון – חצי טון – טון – טון

נוסחת הסולם (משמאל לימין במרווחים של טונים) 

  1 – 1 – 1/2 – 1 – 1 – 1 – 1/2  

לדוגמא דו מז'ור: (משמאל לימין)

כדי לבנות סולם מז'ור כלשהו, ניקח את צליל השורש של אותו סולם, נבנה מערכת צלילים
במרווח של אוקטבה (למשל מדו עד דו) ונוסיף לתווים סימני היתק בצורה כזו
שהמרווחים יתאימו לנוסחה. לדוגמא – בניית סולם סול מז'ור:
קודם כל נכתוב את המערכת צלילים – סול עד סול (משמאל לימין):

אחרי שכתבנו את המערכת צלילים מה שנשאר לנו זה להתאים אותה לנוסחה של סולם מז'ור.
אפשר לראות שההתחלה היא בסדר אך יש לי בעיה בין מי לפה שאמור להיות שם טון לפי הנוסחה
ובין פה לסול שאמור להיות שם חצי טון.
אז מה שנעשה נטפל בבעיה הראשונה, ובכדי שיהיה שם טון נעלה את פה בחצי טון כדי לקבל
שם טון ואז קיבלנו פה דיאז.זה סידר לנו גם את הבעיה הבאה בין הפה לסול שהיה
שם טון ועכשיו זה חצי.

סולם סול מז'ור מכיל פה דיאז,זה הסימן היתק שמאפיין אותו.
חשוב מאוד לטפל בבעיות לפי הסדר ככל שמתקדמים כי כל תזוזה של תו משפיעה על
התווים האחרים הסמוכים.אם לא נתאים את התווים לנוסחה לפי הסדר זה לא יסתדר.

סולם מינור

סולם המורכב מ 7 צלילים הבנויים במרווחים של: (משמאל לימין)

טון – טון – חצי טון – טון – טון – חצי טון –טון

נוסחת הסולם (משמאל לימין במרווחים של טונים) 

  1 – 1/2 – 1– 1 – 1/2 – 1 – 1

לדוגמא Am  (משמאל לימין)

כמו בסולם מז'ור , בכדי לבנות סולם מינור טבעי כלשהוא, ניקח את צליל השורש של אותו סולם , נבנה מערכת צלילים במרווח של אוקטבה (למשל מלה עד לה) ונוסיף לתווים סימני היתק בצורה כזו שהמרווחים יתאימו לנוסחה.
לדוגמא – בניית סולם מי מינור: בניית מערכת צלילים מי עד מי (משמאל לימין)

התאמתה לנוסחה

כפי שאפשר לראות, סולם סול מז'ור וסולם מי מינור חולקים את אותה מערכת צלילים (סולמות יחסיים)
רק שכל סולם מתחיל ממקום אחר,ובהתייחסות ההרמונית,
המרכז הטונלי של כל סולם שונה בתוך מערכת הצלילים הזהה.

לסולם יש 7 פוזיציות ואלו הן 7 הפוזיציות על צוואר הגיטרה:

*בגלל שמערכת הצלילים זהה לשני הסולמות חשוב להבין את ההתייחסות לפוזיציות שלפניכם:
כדי להתייחס למערכת צלילים הזאת כסולם מינור, הסדר של הפוזיציות יהיה כמו שנלמד כאן בשיעור. כדי להתייחס למערכת צלילים הזאת כסולם מז'ור,הפוזיציה הראשונה של סולם מז'ור תהיה הפוזיציה השלישית.

בשביל להבין יותר טוב את הקשר בין המינור למז'ור רצוי לקרוא את המאמר על סולמות יחסיים.
**התרשים הוא תרשים של צוואר הגיטרה כאשר תחילת הצוואר הוא מצד שמאל ובדומה לטאבים ,הקו העליון הוא מיתר ראשון ,מי גבוה (e) ,והקו התחתון הוא המיתר שישי, מי נמוך (E).

סול מינור/סי במול מז'ור פוזיצייה 1:

סול מינור/סי במול מז'ור פוזיצייה 2:

סול מינור/סי במול מז'ור פוזיצייה 3:

סול מינור/סי במול מז'ור פוזיצייה 4:

סול מינור/סי במול מז'ור פוזיצייה 5:

סול מינור/סי במול מז'ור פוזיצייה 6:

סול מינור/סי במול מז'ור פוזיצייה 7:

שתף

דילוג לתוכן